אהבתם? פרגנו לחברים...עיריית אילת - טלפונים


מחלקת הנהלת עיריית אילת אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 מאיר יצחק הלוי ראש העירייה בית התמר קומה ב', אילת 08-6367101 08-6367158
2 אלי לנקרי סגן ומ"מ ראש העירייה בית התמר קומה ב', אילת 08-6367105 08-6367296
3 אולג צ'רנומוריץ סגן ראש העירייה חכ"א – אמת"ל 2, אילת 08-6315353 08-6315454
4 יהודה מורדי סגן ראש העירייה בית התמר קומה ב', אילת 08-6367397 08-6367309
5 פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה בית התמר קומה ב', אילת 08-6367113/7 08-6367309
6 עו"ד דפנה ישראלי היועצת המשפטית לעירייה בית התמר קומה ב', אילת 08-6367007 08-6367202
7 עו"ד אלי הרציג מבקר העירייה בניין העירייה הישן, אילת 08-6367071 08-6367073
8 דנה זנטי דוברת העירייה בית התמר קומה א', אילת 08-6367293 08-6367000
9 ריקי עייש מנהלת האירועים בית התמר קומה ב', אילת 08-6367024 08-6367322
10 אנריאט זינו מזכירות העירייה בית התמר קומה א', אילת 08-6367109 08-6367315
11 מרלן רוזנפלד עוזרת ראש העיר בית התמר קומה ב', אילת 08-6367379 08-6367372
12 דורון מזרחי מנהל האגודה לתרבות הדיור מ. הקניון האדום קומה ג', אילת 08-6367291 08-6367009
13 נחום סרי מנהל אגף שכונות ותיקות משרדי המתנ"ס מאחורי בית רובין, אילת 08-6367520 08-6367518
 » מחלקת הנהלת עיריית אילת אילתמחלקת מנהל תפעול ושירותים עירוניים אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 חיים עמר סמנכ"ל תפעול בית התמר קומה ב', אילת 08-6367112 08-6367309
2 עיוש אלימלך מנהל מח' פינוי אשפה וניקיון חטיבת גולני, אילת 08-6367153 08-6367212
3 ניסים ביטון מנהל מחלקת גנים ונוף גבעה 106, אילת 08-6367064 08-6367081
4 מגי שיש מנהלת היחידה לפניות הציבור בית התמר קומה א', אילת 08-6367383/9 08-6367006
5 אלון יששכרוב מנהל המוקד העירוני בניין העירייה ישן, אילת 08-6367054 08-6367318
6 טלי אזולאי מזכירת ועדת המלגות בית התמר קומה ב', אילת 08-6367379 08-6367372
7 בבר ביטון מנהל מחלקת תחזוקה חטיבת גולני, אילת 08-6367532 08-6367084
8 ינקי אפרגן מנהל מחלקת מתקני משחקים חטיבת גולני, אילת 08-6367537 08-6367527
9 יואל הרשקוביץ מנהל אגף פרויקטים וממונה אנרגיה בניין עייריה ישן, אילת 08-6367395 08-6367396
 » מחלקת מנהל תפעול ושירותים עירוניים אילתמחלקת מנהל משאבי אנוש ומינהלה אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 בלטינסקי ליאורה ראש מינהל משאבי אנוש ומינהלה בית התמר קומה א', אילת 08-6367135 08-6367003
2 ריקה מור יוסף מנהלת אגף משאבי אנוש בית התמר קומה א', אילת 08-6367134 08-6367132
3 יוסי מלול מנהל אגף מינהלה בניין העירייה הישן, אילת 08-6367186 08-6367166
4 יוסי אבו מנהל בטיחות וגיהות בניין העירייה הישן, אילת 08-6367057 08-6367141
5 אבינועם נהרי מנהל אגף או"ש ומערכות מידע בניין העירייה הישן, אילת 08-6367500 08-6367504
6 אילן חדידה מנהל מחלקת ביטחון- קב"ט ומטה לשעת חירום בית התמר קומה א', אילת 08-6367552 08-6367555
7 יפעת קושילביץ מנהלת קהילה והתנדבות בחרום בית התמר קומה א', אילת 08-6367553 08-6367555
 » מחלקת מנהל משאבי אנוש ומינהלה אילתמחלקת מנהל תיירות ופיקוח וחופים אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 עו"ד גבריאל אביטל ראש מינהל תפו"ח גבעה 106, אילת 08-6367094 08-6367206
2 אתי אזולאי מנהלת הכנסות מינהל תפו"ח גבעה 106, אילת 08-6367388 08-6367388
3 רמי בן דוד מנהל אגף תיירות ואכיפה גבעה 106, אילת 08-6367562 08-6367560
4 פרוספר קדוש סגן מנהל אגף תיירות ואכיפה גבעה 106, אילת 08-6367121 08-6367374
5 כליפה אילנית מזכירת מח' שילוט ושימור רחובות גבעה 106, אילת 08-6367121 08-6367374
6 הלל גהניש מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים גבעה 106, אילת 08-6367016 08-6367131
7 ד"ר אורן אברמוביץ' וטרינר עירוני ליד גן פרדקין, אילת 08-6367356 08-6367357
8 חיים אמור מנהל סיירת תיירות מרכז המידע לתייר- דרך יותם 4, אילת 08-6367209 08-6367010
9 אסף אדמון מנהל היחידה לאיכות הסביבה אילת-אילות גבעה 106, אילת 08-6367392 08-6367393
10 ארז נקש מנהל מחלקת פיקוח גבעה 106, אילת 08-6367082 08-6367215
11 שריקי ערן מנהל מחלקת מצילים סוכת הצלה, אילת 08-6367237 08-
 » מחלקת מנהל תיירות ופיקוח וחופים אילתמחלקת מנהל תכנון והנדסה אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 אינג"י יוחאי אברני מהנדס העיר מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367115 08-6367008
2 תרזה דניאלי מזכירת הועדה המקומית מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367216 08-6367333
3 שמעון חביב מנהל מחלקת הנדסה אזרחית מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367018 08-6367023
4 אני אימברמן מנהלת מחלקת תכנון מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367339 08-6367333
5 רות בנטל רשמת נכסים והשבחה מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367272 08-6367377
6 סמדר ישורון מנהלת מידע מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367100 08-6367100
7 רינת מועלם מנהלת לשכת סגנים מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367511 08-6367512
8 ישראל חיון אדריכל העיר ומנהל אגף תכנון מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367369 08-6367333
9 שרה עובדיה סגנית מהנדס העיר ומנהלת מחלקת רישוי בניה מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367219 08-6367292
10 אירית אדיר חשבת מינהל הנדסה מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367280 08-6367280
11 שביט שמחי מנהל מחלקת פיקוח בנייה מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367270 08-6367224
12 איריס טהור מזכירת מחלקת פיקוח בנייה מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367270 08-6367224
13 כרמלה הררי מנהלנית מינהל הנדסה ומזכירת ועדת תחבורה מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367220 08-6367390
14 משה דנינו אחראי ארכיון מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367045 08-6367224
15 סמדר פרץ מתאמת תשלומים מחלקת הנדסה אזרחית מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367304 08-6367023
16 מורן בן דוד מזכירת מחלקת הנדסה אזרחית מרכז סיטי סנטר, אילת 08-6367018 08-6367023
 » מחלקת מנהל תכנון והנדסה אילתמחלקת מנהל שח"ק אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 ד"ר דרורי גניאל המשנה למנכ"ל וראש מינהל שח"ק בניין העירייה הישן, אילת 08-6367542 08-6367540
2 עדנה קנפו מנהלת לשכת משנה למנכ"ל ראש מינהל שח"ק בניין העירייה הישן, אילת 08-6367542 08-6367540
3 עו"ד שרון מיר מנהלת תוכנית אילת עיר ללא אלימות בניין העירייה הישן, אילת 08-6367546 08-6367025
4 רונית כהן מנחת מנחים עיר ללא אלימות בניין העירייה הישן, אילת 08-6367548 08-6367025
5 שרית בן יפלח רכזת ומתאמת תחום חינוך על יסודי בניין העירייה הישן, אילת 08-6367549 08-6367025
6 שמוליק גרין מנהל מחלקת תיאטרון ואומנות בבתי ספר וקהילה בניין העירייה הישן, אילת 08-6367544 08-6367540
7 אירנה דורושין רכזת קליטה קהילתית בניין העירייה הישן, אילת 08-6367547 08-6367025
8 צחי רום מנהל אגף אחזקת מוסדות חינוך ורווחה בניין העירייה הישן, אילת 08-6367032 08-6367595
9 אסבג יהודה מנהל מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך בניין העירייה הישן, אילת 08-6367596 08-6367595
10 אושרה יהודה רכזת כ"א בחינוך בניין העירייה הישן, אילת 08-6367545 08-6367545
11 אהובה וקנין מזכירת כ"א בחינוך בניין העירייה הישן, אילת 08-6367543 08-6367545
 » מחלקת מנהל שח"ק אילתמחלקת אגף החינוך אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 מירי קופיטו מנהלת האגף החינוך מרכז סיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6367323 08-6367001
2 איציק משולם סגן מנהלת האגף החינוך מרכז סיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6367346 08-6367345
3 ציון בן נון מנהל אגף פרויקטים חינוכיים בבתי"ס יסודיים מרכז סיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6367288 08-6367001
4 דיאגו רוגובסקי מנהל השירות הפסיכולוגי חינוכי קריית המשרדים קומה 6, אילת 08-6367128 08-6367238
5 יעל מלכה הטיפול בפרט וחינוך מיוחד מרכז סיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6367261 08-6367386
6 הדיה סיטרוק מנהלת המטה העירוני לבטיחות בדרכים ששת הימים מול מגרש הכדורגל, אילת 08-6367075 08-6340554
7 עליזה פנחס מנהלת מחלקת גני ילדים מרכז סיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6367035 08-6367199
8 גילה נחמני מפקחת על גני הילדים מטעם משרד החינוך מרכז סיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6330568 08-6367345
9 חיה עוזרי מנהלת מתי"א מרכז סיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6367348 08-6367207
 » מחלקת אגף החינוך אילתמחלקת האגף לשירותים חברתיים אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 פרידה בן לולו מנהלת האגף בית עברונה, אילת 08-6367137-8 08-6367002
2 ד"ר רן עמוס מנהל המרכז לבריאות הנפש 195/1, אילת 08-6341044 08-6367187
3 עו"ס שיר רודיק שיקום האסיר טיפול בנפגעי סמים בית חוסן, אילת 08-6330072-3 08-6330076
4 עו"ס אביטל שלם מרכז לנערה רח' אנפה 7, אילת 08-6323978-9 08-6367002
5 עו"ס שרה אביטן והבה טיפול בקשישים עו"ס בעלות צרכים מיוחדים האגף לשירותים חברתיים, אילת 08-6367142 08-6367002
6 עו"ס לילי אורן טיפול במשפחה האגף לשירותים חברתיים כניסה אחורית, אילת 08-6367267 08-6367019
7 אמירה אדרי היחידה להתנדבות האגף לשירותים חברתיים, אילת 08-6367236 08-6367002
 » מחלקת האגף לשירותים חברתיים אילתמחלקת אגף ספורט אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 יעקב מלכה מנהל אגף אסל"ו בניין העירייה הישן, אילת 08-6367567 08-6367568
2 טוני גד מזכירת אגף אסל"ו בניין עירייה הישן, אילת 08-66367566 08-6367568
3 אורן אלמוג מנהל אגף הספורט בניין העירייה הישן, אילת 08-6367571 08-6367570
4 ענת חמו מזכירת אגף הספורט בניין העירייה הישן, אילת 08-6367572 08-6367570
5 ארז בוסיקלה מנהל מגרש הכדורגל העירוני מגרש כדורגל לגונה, אילת 08-6347647 08-6367570
 » מחלקת אגף ספורט אילתמחלקת מנהל כספים אילת
שם תפקיד כתובת טלפון פקס
1 אסי בן חמו גזבר בית התמר קומה א', אילת 08-6367067 08-6367005
2 ליאורה בייסקי סגנית הגזבר בית התמר קומה א', אילת 08-6367068 08-6367353
3 מיכה קולנגי עוזר הגזבר בית התמר קומה א', אילת 08-6367205 08-6367056
4 אתי נידם מנהלת לשכת הגזבר בית התמר קומה א', אילת 08-6367069 08-6367005
5 אבי סאיג מנהל מחלקת הכנסות מרכז סנטר, אילת 08-6367118 08-6367171
6 אביבה חזן הנהלת חשבונות מרכז הסיטי סנטר קומה ב', אילת 08-6367160 08-6367161
7 שולי בן עמי רכש ואספקה חטיבת גולני, אילת 08-6367176 08-6367174
8 אורית פריגל ממונה על הביטוחים בית התמר קומה ב', אילת 08-6367061 08-6367250
9 סמי גדליה מנהל מחלקת מכרזים בית התמר קומה ב', אילת 08-6367004 08-6367170
 » מחלקת מנהל כספים אילת » מחלקות עיריית אילת
 » טלפונים של עיריית אילת
 » חברי מועצת העיר אילת